Previous LBC Soar Head Results

Soar Head 2021 Results (PDF)

Soar Head 2018 results (PDF) | (XLSX)

  Soar Head Results 2017 (PDF) (32.5 KiB)

  Soar Head Fastest Crew Times (20.1 KiB)

  Soar Head Results 2016 (32.4 KiB)

  Soar Head Results 2015 Rescheduled (42.8 KiB)

  Soar Head Results 2014 (139.8 KiB)

  Soar Head Results 2013 (27.9 KiB)

  Soar Head Results 2012 Rescheduled (199.4 KiB)

  Soar Head Results 2011 (105.7 KiB)

  Soar Head Results 2010 (11.2 KiB)

  Soar Head Results 2009 (32.5 KiB)

  Soar Head Results 2008 (29.0 KiB)

  Soar Head Results 2007 (27.0 KiB)

  Soar Head Results 2006 (28.5 KiB)

  Soar Head Results 2005 (28.0 KiB)

  Soar Head Results 2004 (27.0 KiB)

  Soar Head Results 2003 (27.0 KiB)

  Soar Head Results 2001 (26.0 KiB)

  Soar Head Results 1999 (26.5 KiB)